Program

Ze względu na nadużycia naszego loga informujemy, że w programie Sądeckich Juwenaliów organizowanych przez WSB-NLU znajdują się TYLKO imprezy na kampusie (piątek, sobota) oraz imprezy orgaznizowane przez klub LEVEL (czwartek, niedziela).